Verzekering

En de verzekering ?

Financiën, laat u zich niet afschrikken….Goed nieuws ! uw ziektekostenverzekeraar vergoedt 75% van uw nieuwe tandprothese uit de basisverzekering !

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, dan komt 25% voor eigen rekening.

Voorwaarde is echter wel, dat u zich onder behandeling stelt bij een gediplomeerd Tandprotheticus die lid is van de O.N.T. (Organisatie Nederlandse Tandprothetici).

Tarieven

Deze tarieven gelden voor iedereen.

Hier vind u de landelijk bepaalde tarieven voor tandzorg (Jaarlijks geupdate): tandartstarieven 2019

Indien er tussen ons en uw verzekeraar een overeenkomst is afgesloten dan kunnen er andere tarieven gelden. Voor elke behandeling zullen we met u de kosten bespreken, en voor behandelingen boven € 150,- kunt u vooraf een begroting krijgen.

Betaling geschiedt bij aflevering of er wordt voor u gedeclareerd bij de zorgverzekering als daar bij de betreffende verzekeraar afspraken over zijn gemaakt.

Welke behandelingen u vergoedt krijgt en welk bedrag u per behandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket.

Indien u vragen heeft over vergoedingen kunt u dit in uw polis nakijken of hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

© Marcel Peeters - Zencule.com