Implantaten

Al sinds 16 jaar is Peeters Tandprothetiek gespecialiseerd in overkappingsprothese op implantaten, ook wel “klikgebit” genoemd.

Wat is dit precies?

De overkappingsprothese, op implantaten -meestal onder- is een prothese die op
 de sterk geslonken kaak een goede houvast vindt, doordat vooraf door de tandarts-implantoloog een aantal implantaten -kunstwortels- in het kaakbot geplaatst zijn.

Verschillende mogelijkheden worden hierin geboden:

Druk knop prothese
Druk knop prothese
Stegprothese
Stegprothese

Inleiding

Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een tandprothese, ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken te noemen waardoor mensen last hebben van hun kunstgebit, het ondergebit ligt vaak los op de kaak, dit komt doordat de kaak nadat de wortels getrokken zijn slinkt. Door de druk van de prothese gaat het slinken van de kaken continue door. Hierdoor vindt het kunstgebit steeds minder houvast, en gaat loszitten. Dit kan irritatie in de mond en problemen met eten en praten veroorzaken. Doordat de prothese slecht past kunnen er ook problemen met de spijsvertering ontstaan. Men is niet in staat goed te kauwen, en dat kan weer invloed hebben op de gezondheid, (bijvoorbeeld maag-darmproblemen).

Bij wie kunnen implantaten worden toegepast?

In principe kan bijna iedereen in aanmerking komen voor het aanbrengen van implantaten.
Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan;

  1.  Goede gezondheid (overmatig roken kan een probleem zijn).
  2. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten vast te laten groeien.
  3. Het tandvlees moet gezond of te genezen zijn.
  4. Een goede motivatie van de patiënt, goede hygiëne en onderhoud zijn bepalend voor het behoud van de implantaten.

Hoe verloopt een behandeling met implantaten?

Wanneer uw tandprotheticus tot de conclusie komt dat uw nieuwe boven en/of onderprothese onvoldoende ”houvast” op uw lager geworden kaken zal gaan vinden, dan kan hij u doorverwijzen naar een van de  tandarts-implantologen met wie hij een samenwerking heeft.

Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt een uitgebreid vooronderzoek plaats. Er wordt gekeken of de algemene gezondheid goed is, en er zal een röntgenfoto gemaakt wordenom te zien of er voldoende ruimte is voor de implantaten. Er wordt gekeken welk implantaat geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn, en welke suprastructuur kan worden gemaakt.

De behandeling zelf verloopt in twee fasen:

De eerste fase is het plaatsen van een of meerdere implantaten, dit duurt ongeveer 45 minuten, maar voor de gehele behandeling wordt echter een uur uitgetrokken.

Eerst wordt een plaatselijke verdoving gegeven, daarna wordt het tandvlees opzij geschoven zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord, waarna de implantaten in de opening geplaatst worden. Het tandvlees wordt tenslotte met hechtingen gesloten. Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van zes tot acht weken, omdat de implantaten de gelegenheid moeten krijgen om vast te groeien in het bot.

Een tot twee weken na het implanteren worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts de situatie in de mond. Uw prothese zal worden aangepast naar de nieuwe situatie. Deze wordt gedurende de hele rustperiode gedragen.

De tweede fase volgt na de rustperiode, hierin wordt een verlengstukje (de opbouw) op het implantaat geplaatst. Hiervoor zal onder plaatselijke verdoving een sneetje in uw tandvlees gemaakt worden. Op deze opbouw zal dan de overkappingsprothese gemaakt worden.

Het onderhoud

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het onderhoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te houden zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor kunt u kleine zachte tandenborstel, superfloss en/of ragers gebruiken. Indien men deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is.

Wat zijn de kosten?

Uw ziektekostenverzekeraar verlangt een wettelijke eigen bijdrage van 250 euro van u, 125 euro per kaak dus. De rest van de behandeling, het implanteren en de vervaardiging van de nieuwe boven en onderprothese wordt vergoedt uit de basisverzekering. De zorgverzekeraar moet echter wel vooraf goedkeuring geven voor de behandeling.

Lees hier meer over de tarieven

© Marcel Peeters - Zencule.com